គម្រោងមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំ

គម្រោងមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំ
នេះជាគម្រាងសាងសង់អគារមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់សមណសិស្សានុសិស្ស និងពុទ្ធបរិស័ទ ប្រមាណ ៦០០ អង្គ នាក់។ អគារនេះរចនាដោយស្ថាបត្យករ លី រស្មី និងមានរចនាបថខ្មែរបុរាណ តាមលំនាំវត្តសង្កែខេត្តបាត់ដំបង និងប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆយឈើ ដែលជាប្រភេទអគារមុខដាច់។
bec plan1

bec plan2