ឈ្មោះពុទ្ធបិរស័ទ បរិច្ចាគទាន

គម្រោងធ្វើផ្លូវចូលមណ្ឌល និងចាក់ដីស្រែសាងមណ្ឌលអប់រំ នៅខេត្តបាត់ដំបង
– ថ្មមិចធ្វើផ្លូវចំនួន២៧ ឡានៈ មួយឡាន ៤៥ ដុល្លារ
– ដីស្រែចាក់សាងមណ្ឌលចំនួន ៣០០ ឡានៈ មួយឡាន ១០ ដុល្លារ

១. ឧបាសិកា តាំង ហៃថាំង នៅភ្នំពេញ បានចូលសទ្ធាចាក់ដីចំនួន ១០ ឡាន

២. ឧបាសិកា ទិត្យ ផល្លី នៅស្ទឹងត្រែងបានចូលសទ្ធាចាក់ដីចំនួន ៣ ឡាន

៣. ឧបាសិកា ឃុត សោភ័ណ មានសទ្ធាចាក់ដី ១ ឡាន និងឧបាសិកា សោម លីនដា ១ ឡាន

៤. លោកយាយ ហ៊េប កុន និងលោកតា មិន មួួន(ជីដូនជីតាព្រះតេជគុណប្រធាន) មានសទ្ធាចាក់ដី ចំនួន ៣ ឡាន

៥. បងស្រី ចេង ចាន់ណារី មានសទ្ធាចាក់ដី ៣ ឡាន

៦. ឧបាសិកា សុខ ឡេង និងឧបាសិកា គីម ឡាង នៅបាត់ដំបង មានសទ្ធាចាក់ដី ម្នាក់ ១ ឡាន

៧. លោក ភូ លំអង មានសទ្ធាចាក់ដី ១ ឡាន

៨. លោក សេង សុធិន មានសទ្ធាចាក់ដី ១ ឡាន

៩. ឧបាសិកា ហាក់ សុធាវី នៅភ្នំពេញ បានចូលសទ្ធាចាក់ដីសាងមណ្ឌលអប់រំចំនួន២៤ មុឺនរៀល

១០. អ៊ុំ ខៀវ សុខានី នៅឡុងប៊ិចបានចូលសទ្ធាចាក់ដីសាងមណ្ឌលអប់រំចំនួន ៥០ ដុល្លារ

១១. ចាន់ វីរៈវុឌ្ឍន៍ បានចូលសទ្ធាចាក់ដីចំនួន ១០ ឡាន

១២. ម៉ម ធីតា បានចូលសទ្ធាចាក់ដីចំនួន ៥ ឡាន

១៣. ម៉ម ដាលីន បានចូលសទ្ធាចាក់ដីចំនួន ៥ ឡាន

១៤. ឧបាសិកា នុត ណាវី នៅសហរដ្ឋ បានចូលចាក់ដីសាងមណ្ឌលអប់រំចំនួន ១០០ ដុល្លារ

១៥. ឧបាសិកា គង់ វៃ នៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះមានសទ្ធាជូន ថ្មមិចចាក់ធ្វើផ្លូវមួយឡាន ៤៥ ដុល្លារ និង ដីចាក់ទីធ្លាមណ្ឌលអប់រំ ចំនួន ១០ ឡានៈ ១០០ ដុល្លារ

១១. លោក អុឹងចេត្រាគុណ ភរិយា ហេង ភីរុន និងបុត្រទាំងប្រាំនាក់មានសទ្ធាជូន ថ្មមិចចាក់ធ្វើផ្លូវមួយឡាន និង ដីចាក់ទីធ្លាមណ្ឌលអប់រំ ចំនួន ២ ឡាន

១២. ឧបាសិកា ផល្លា អ្នកស្រី សែម ភីរ៉ាត់ និង សែមសៅ បានចូលសទ្ធាចំនួន ១០ មុឺន រៀល

១៣. លោក Tong Hong ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានរាត្រីបាត់ដំបងដែលប្រគេនចង្ហាន់ព្រះតេជគុណរាល់ព្រឹក បានចូលសទ្ធា ចាក់ដីសាងមណ្ឌល ២ ឡាន

១៤. ឧបាសក វង្ស សោភ័ណ និងឧបាសិកា ឡោ គឹមលាង បានចូលសទ្ធា ចាក់ថ្មធ្វើផ្លូវ២ឡាន និង ចាក់ដីសាងមណ្ឌល ១០ ឡាន

១៥. ឧបាសិកា Mala Lin មានសទ្ធាចូលចាក់ដីចំនួន២០ ដុល្លារ

សូមម្ចាស់ទាន បានសុខចម្រើន រួចចាកទុក្ខកុំបីខានឡើយ