នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ ពអក ​នឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទ ពីរាជធានីភ្នំពេញចុះចែកទានដល់ជនក្រីក្រ

អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា សូមប្រគេន និងជូនដំណឹងថាៈ នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ ពអក ​នឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទ ពីរាជធានីភ្នំពេញចុះចែកទានដល់ជនក្រីក្រ និងចាស់ជរា ចំនួន ១០ គ្រួសារ មុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះ ។
ប្រសិនបើ លោកអ្នកសប្បុរស ចង់ធ្វើទានក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ អាចទំនាក់ទំនងជាមួយ ពអក បាន តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ
017446263, 012269484